Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

IPQs medarbetare lyfts fram i Nederländsk media

Svenska pappors rätt till ledighet i samband med sina barns uppväxt väcker nyfikenhet och frågor i Europa och världen. Olle Bratt, CIO på IPQ, är hemma med sitt första barn Ville och fick möjlighet att dela sina tankar och erfarenheter med den Nederländska allmänheten i sommar. Fokus för inslaget var utifrån en arbetsgivares perspektiv och IPQ fick möjlighet att dela den självklarhet det innebär att alla ska kunna vara hemma med sina barn. Pia Hogman, Legal councel på IPQ, berättar om de fördelar som föräldraledigheten innebär för organisationen. Thomas Randes, VD på IPQ, kommenterar ”Det är alltid bra att se sig själv genom andra. Något som borde vara självklart i en av de mest liberala länderna i världen, Nederländerna, är det inte. I stället får vi svenskar igen lära oss att det faktiskt är vi som är extrema jämfört med de flesta andra på vår jord. Vi måste lära oss av andra samtidigt som andra lär sig av oss.

https://nos.nl/uitzending/26813-nieuwsuur.html