Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

IPQ håller innovationsjuridikens fana högt i Almedalen och vill gärna träffa dig som också är på plats!

IPQ Almedalen

Under nästa vecka (v.27) kommer IPQ – för första gången – att närvara under Almedalsveckan i Visby. Bland annat kommer IPQ:s VD Thomas Randes att sitta som juridiskt sakkunnig i en paneldebatt om 3D-printing (tis 30/6) arrangerad av RISE / Swerea IVF. Han kommer bland annat att belysa de innovationsjuridiska konsekvenserna av den nya teknikutvecklingen och resonera kring både problem och möjligheter som kommer i dess kölvatten.

Vi på IPQ inser vikten av att hålla oss väl uppdaterade kring vad som händer i våra kunders och vår egen omvärld – att ta del av ny kunskap, idéer och perspektiv. Drivkraften för denna ambition är en kontinuerlig nyfikenhet och en vilja att förstå de omvärldsfaktorer som påverkar våra kunders affärer. Först då kan vi ge en bra och värdeskapande rådgivning till våra kunder inom vårt expertområde – innovationsjuridken. Därför kommer IPQ att besöka ett 20-tal olika seminarier i Almedalen 2015.

 

Är ni också på plats i Almedalen?

I så fall är vi mycket intresserade av att du hör av dig till oss (olle.bratt@ipq.se) så att vi om möjligt kan besöka ditt företags seminarium/event, alternativt träffa dig under andra former under veckan för spännande samtal.

Väl mött i Almedalen!

 

Thomas Randes, VD (+46 70-877 72 87)

Jenny Sands, Sales & Marketing Director (+46 73-268 84 49)

Olle Bratt, CIO (+46 70-229 25 42)