Innovation eller uppfinning – vad spelar det för roll?

Innovation betyder samma sak som uppfinning – eller? Jag vill påstå att det råder viss förvirring kring definitionen innovation och uppfinning. Eller egentligen inte definitionen utan snarare hur vi använder oss av begreppen. Och varför är det viktigt att vi menar lika när vi använder oss av begreppen? Jo, för annars kommer du ta ställning till fel saker när du skapar dina rättigheter.

Uppfinning och Innovation

Generellt hänförs begreppet uppfinning till den tekniska ämnessfären. Inom juridiken finns inom patenträtten en specifik definition av begreppet uppfinning där den tekniska ämnessfären är central. Det finns ingen skyldighet för allmänheten att acceptera denna definition. Skulle du däremot fråga din omgivning så skulle de med stor sannolikhet koppla ihop uppfinning med just teknik. Det är inte heller något fel på det. Samhällets utveckling har baserats väldigt mycket på våra ingenjörers förmåga att föra tekniken vidare.

Mindre uppmärksammat är innovationer såsom avbetalningsköp, leasing, marknadsföringsåtgärder, nya sätt att organisera sig, nätverka, integrera eller kombinera värdekedjor, nya kundsegment osv. Begreppet innovation saknar samma legaldefinition eller inarbetning i våra medvetanden såsom ordet uppfinning. Utvecklingen går dock, enligt Wolcott (mfl.) i den riktningen att inrangera fenomen såsom ny branding, ny organisationsstruktur, ny segmentering, ny värdekedja mm. under begreppet innovation. Det går och är även fullkomligt naturligt att skapa nytt även utanför den tekniska ämnessfären. Och det kan vara just den innovationen som skapar värde åt t.ex. ett företag och inte den tekniska uppfinningen. I grund och botten är innovation något som skapar värde. Värde betyder för ett företag intäkter.

Innovation är något nytt som ger intäkter till ett företag

En i sig värdelös uppfinning kan i sin tur leda till annan innovation i bolaget som gör att innovationen generar intäkter. Det blir tydligt att innovation sker i samtliga processer i företag – kärnprocesser, ledningsprocesser och stödprocesser. Vem är då ansvarig för innovation i dessa enskilda processer i företag?

Befattningen R&D-chef är oftast ansvarig för sin process – nämligen R&D. Innovation brukar hänvisas till R&D i ett typiskt producerande företag. Det ligger i själva namnet och i traditionen. En CFO är ansvarig för processen finansiering av verksamheten. H&R-ansvarig är ansvarig för den långsiktiga rekryteringen. En brand manager kan vara ansvarig för varumärket. Vem ansvarar för innovation i det övriga processerna som inte är R&D? Och tar företaget ansvar för helheten? Svaret är att vissa företag gör det. Andra gör det inte.

Att inte använda sig av innovationsdefinitionen riskerar att leda till fel slutsatser kring uppfinning. Enligt Innovation Pioneers är det fortfarande uppskattningsvis enbart 60% av svenska företag som har en tydlig definition av innovation. Fokus kan läggas på ny teknik som inte tillför något värde. Att använda sig av begreppet uppfinning innebär även att viktig uppmärksamhet till annan fantastik innovation kan gå förlorad. Detta leder i sin tur till att rättsliga stödsystem kring IP riskerar att användas på fel sätt, i fel omfattning eller överhuvudtaget användas när det inte behövs. Det leder även till att individer och företag som innoverar inte uppfattar att de själva har skapat innovationer.

Genom att särskilja uppfinning och innovation får vi större möjligheter att definiera värdet på IP-rättigheterna. Det betyder att vi tillsammans ser på var ni befinner er just nu, vart ni vill och hur ni ska ta er dit i relation till de krav och behov marknaden ställer på innovationen. Värdet på din framtida IP-rättighet ligger inte enbart i att skydda det ni har utan även om hur ni hanterar de tillgångar ni redan har.  Så jo – det spelar roll om du vill maxa utväxlingen på dina investeringar.

 

Thomas IPQ Stockholm oktober 2014

Thomas Randes, Managementkonsult IPQ

Källor: Trott och Innovation Pioneers

Läs om hur koncept kan vara innovation eller hur Intellectual Property kan driva affärer