Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

HUR UNDVIKER JAG ATT GÖRA INTRÅNG?

I ”Mölndals-Posten” står att läsa ”Företag gjorde intrång i Astra Zenecas patent och har dömts vid Stockholms tingsrätt att betala ett vite på fem miljoner kronor”. Att bli dömd för patentintrång kan således bli mycket kostsamt. Även en process där slutsatsen blir att intrång inte föreligger tar stora resurser i anspråk hos de inblandade parterna, kostnader man inte alltid får igen.

Att göra förstudier i syfte att undersöka om en innovation är patenterbar är idag en strategi som ingår i många företags innovationsprocesser. Men det många glömmer är att det faktum att en innovation är patenterbar inte nödvändigtvis betyder att den är fri att använda utan att göra intrång i andras rättigheter.

För bästa möjliga beslutsunderlag inför lanseringar, marknadsutvidgning osv behöver man också säkerställa att innovationer (även patenterbara) inte gör intrång i andras rättigheter. I de fall det föreligger risk för intrång så bör riskerna minimeras, t ex genom att ”designa runt” konkurrerande produkter/rättigheter, att ifrågasätta giltigheten och eventuellt ogiltigförklara rättigheter som ligger i vägen, att söka licensöverenskommelser avseende rättigheter som ligger i vägen och att förbereda sig på en eventuell intrångsprocess i domstol.

Genom att låta utföra undersökningar om ”Freedom-to-operate” (FTO) kan man ta reda på i vilken utsträckning man har just ”frihet att agera” med de produkter och på de marknader som man tänkt sig och därigenom få en klarare riskbild.

Under seminariet ”Vad är Freedom-to-operate (FTO) och hur får man det?” kommer IPQ:s patentingenjörer Håkan och Anna att förklara hur man gör en FTO samt tala om vikten av sådana för att minimera risker. Vidare kommer Pia som är en av IPQ:s mest erfarna IP-jurister att ge exempel på ageranden när man anklagas för patentintrång, från den praktiska verklighet som möter den som blir stämd för patentintrång.

 

/Håkan Yildirim, Anna Theander & Pia Hogman