Hur skapar du värde?

Idag skapar vi värden i bolag på många olika sätt. Oftast genom att skydda och isolera de innovationer vi skapat. Men med enbart skydd skapas också begränsningar. Motsatsen till att isolera är att samarbeta. Genom att samarbeta skapas möjligheter att skapa fler värden än dem du kan skapa på egen hand.

Vi tror på samarbete snarare än att skydda och isolera och vi har under de senaste 10 åren följt bolag i deras utveckling – både i deras affärsutveckling, men även ofta, parallellt i deras utveckling i att skapa och hantera värdefull Intellectual Property. Vi har sett att alla bolag genomgår en utvecklingsresa i sitt sätt att skapa värde och växa med sina IP-tillgångar.

pyramid

En väl beprövad managementmodell är Edisons pyramid. Vi har anpassat den till vårt hantverk och våra kunders utmaningar. Det är den resan vi utlovar i våra samarbeten. Vår anpassning speglar väl de kunder vi fått möjlighet att arbeta i vår samlade erfarenhet om 100-tals år.

Befinner du dig i Defence är chansen stor att du nu har ett antal innovationer som du skyddar på olika sätt. Ofta handlar det om skydd mot intrång eller missbruk av varumärken. Att skydda alla tillgångar kostar pengar. Ibland ofattbart mycket pengar.

Förflyttning till nästa nivå Manage Costs händer när ni ställer frågan om vilka kostnader som kan minska och hur det ska gå till. I nästa nivå Capture Value sker ett skifte från att bearbeta kostnader till att faktiskt tjäna pengar på tillgångar och då typiskt sett genom tex licensiering.

Den övre delen av pyramiden, Collaborate/Synthesize value; handlar om hur du skapar värde tillsammans med andras rättigheter. I samarbete. Med varann. För att skapa värde som blir 1+1=3. På toppen, Shape the future;  hittar vi bolag som skapar nya förutsättningar på nya marknader, på nya sätt. De driver lagstiftning snarare än att anpassa sig till den.

På IPQ skapar vi oss en bild av nuläget tillsammans med dem vi möter genom att identifiera var de är och vart de vill och då är pyramiden är en av de modeller vi använder. I diskussionen kring pyramiden identifieras helheten och nyttan för att skapa bra och rätt Intellectual Property för våra kunder. Det ger även en fingervisning om hur framtiden skulle kunna te sig och i vilken takt du tror att du kan utvecklas.

Det viktigaste är att se var du och ditt företag befinner sig just nu – för att som nästa steg ställa de viktigast frågorna och fatta beslut utifrån vad du ser kommer skapa mest intäkt och värde för din affär. Det kan betyda att du stannar där du är, rör dig uppåt eller kanske nedåt. Och i alla nivåer finns möjligheter till samarbeten för att skapa hävstång till din affär.

Att skapa och hantera värdefull Intellectual Property idag handlar inte bara om att skydda. Utveckling eller evolution handlar om att utvecklas och att anpassa sig efter behov på, i det här fallet, marknaden på vilken din innovation agerar. Det kommer att betyda att du antingen driver denna evolution i takt med kraven på marknaden eller att du beslutar dig för att stanna upp och hantera det du redan har på bästa sätt innan du tar nästa steg. Båda är lika rätt – det viktiga är medvetenheten kring varför du fattar det beslut du gör.

Hör av dig till mig. Jag är expert på att navigera i pyramiden.

20141006-IPQ-Bild-Michael-Release (19)Hälsar, Michael Kitzler, Patent Attorney , IPQ

läs om hur FLIR skapar värde