Hur kan du använda Intellectual Property för att driva affärer?

När människor som jobbar med IP får frågan, ”hur kan man tjäna pengar på Intellectual Property?” är standardsvaret alltid detsamma. Licensering. Få specialister inom IP har arbetat med licensering. Licensering är att betrakta som ett nytt affärsområde för de flesta organisationer – och ingen enkel eller snabb lösning för att omsätta patent och varumärkesrättigheter till pengar. Det finns fler sätt att använda Intellectual Property för att driva affärer än enbart licensering.

Uppdraget

IPQ fick i uppdrag att tillsammans med en klient utveckla en modell för att driva försäljning av deras produkter med hjälp av IP. IPQs klient är ett innovativt företag som är aktivt inom en mycket konservativ bransch, med produktcykler på längre än 20 år. En utmaning för klienten är att det är trögt att lansera och sälja nya typer av produkter. IPQ arbetade tillsammans med klienten för att reducera trögheten med IP som huvudfokus i lösningen.

Utmaningar

IPQs klient vill sälja sin produkt, och inget annat. För att ta sig runt marknadens tröghet var dock klienten tvungen anpassa sitt erbjudande genom att paketera tekniken samt minimera den upplevda risken- och kunskapströskel hos sin kund. Klienten har en lång tradition av tillverkning och teknikutveckling men saknar erfarenhet av att använda sig av IP och teknikpaketering för att driva sin försäljning. IPQ jobbade tillsammans med klienten genom analys och rådgivning för att bygga kompetens kring dessa frågor hos klienten.

Resultat

Med utgångspunkt i situationen arbetade IPQ och klienten fram en strategi där man med hjälp av Intellectual Property riktad mot vissa specifika applikationer och paketering av Intellectual Property som en del av erbjudandet skapar förutsättningar för att åstadkomma snabbare marknadsacceptans för den nya innovationen. På långsikt räknar IPQs klient med att upplägget kommer ha signifikant inverkan på företagets försäljningsutveckling.