Hur integreras Intellectual Property i innovationsprocessen?

För specialister inom Intellectual Property är kopplingen mellan IP och innovation tydlig. För de flesta andra är kopplingen diffus. En stark koppling mellan innovation och IP är direkt nödvändig om IP ska kunna stödja och driva affären.

Uppdraget

IPQ fick i uppdrag att hos en klient stimulera integrationen mellan innovationsprocessen och IP-processen. Klienten upplevde att deras IP-portfölj hade bristande transparens och varken drev ett volym- eller prispremium och att den var för dyr. Projektet genomfördes i workshopformat, där personer från klientens huvudprocesser deltog.

Utmaningar

IP är komplex materia. Och de flesta icke-specialister har en uppfattning, men inte alltid en klar bild om dess syfte och roll. I detta uppdrag utbildade IPQ de ansvariga i alla huvudprocesser med avstamp i ett affärs- och verksamhetsperspektiv i motsats till de juridiska eller tekniska perspektiv som är sedvana. Syftet var att synliggöra IP:ns roll ur ett helhetsperspektiv för affären och tydligt koppla IP-rättigheterna till ett volym- och prispremium.

Att skapa Intellectual Property-tillgångar är både en intern och extern process. Ombud, som är specialister i processrätt, processar rättigheter gentemot myndigheter. Men det finns också en annan, långt mycket viktigare process – den interna. Verksamhetens egna processer för skapa och hantera rättigheter där den interna processen måste förhålla sig till verksamhetens övriga huvudprocesser. IPQ analyserade, tillsammans med klienten, hur deras hantering av IP linjerade och kompletterade verksamhetens övriga värdeskapande processer.

Resultat

IPQs arbete tillsammans med klienten har resulterat i organisations- och processförändringar med fokus på skapandet av Intellectual Property, men även hur det ska redovisas och kvantifieras i relation till klientens produkter och erbjudanden. Effekten av genomfört uppdrag kan ledningen nu fatta väl grundande beslut om en eventuell minskning eller omfördelning av befintlig IP-portfölj dvs minska kostnader avsevärt och dessutom skapa ett tidigare definierat prispremium.