Behöver alla verksamheter Intellectual Property?

Kanske står du inför investeringar i en större ip-portfölj eller upplevera att din omvärld är nedsmetad med patent? Konkurrensen är kanske stenhård och det har redan förekommit tvister? Det finns fler alternativ än kanske det mest uppenbara.

Uppdraget

IPQ fick i uppdrag av en klient att utreda och rekommendera hur en lämplig Intellectual Property-portfölj skulle byggas upp. Klienten är aktiv inom telecom och har ett tydligt och unikt erbjudande. Klienten upplevde att andra aktörer i branschen hade omfattande IP-positioner och att det egna behovet av patenträttigheter ökade för att driva sin affär på en mycket konkurrentutsatt marknad.

Utmaningar

Klientens omvärld och teknikområde är belamrat med patent. Den instinktiva rekommendationen skulle vara att även klienten måste säkra upp sin verksamhet med en patentportfölj. Men IPQs omfattande positioneringsanalys innehållandes Intellectual Property data, värdekedjaanalys, marknadsinformation och trender pekade på att nyttan av en patentportfölj för klienten var begränsad.

Det teknikområde som klienten är aktiv inom är konfliktdrabbat, och flera omfattande konflikter har skett historiskt sett. Trots detta landade IPQ i rekommendationen att en patentportfölj för klienten inte skulle ge en affärsrelevant effekt. Klienten och relevanta delar av marknaden rör sig i för hög hastighet för att patenträttigheter ska vara en prioritet – trots hotet om stämningar.

Resultat

Rekommendationen till klienten var att inte bygga en patentportfölj. IPQs analys pekade däremot på att klienten är i behov av att bygga en organisation och processer för att förhålla sig till Intellectual Property och patent i synnerhet, givet sin omvärld och teknikområdet. Effekten av en god hantering internt och koll på sin omvärld ger ett försprång och en beredskap på eventuella risker som kan uppkomma.

Shutterstock: fotographic1980