Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

Har du koll på de vanligaste intrången online?

En av de vanligaste varumärkesintrångstyperna online är fortfarande tredje-partsregistreringar av domännamn (cybersquatting). Det finns traditionella sätt att agera mot den typen av intrång, såsom varningsbrev och tvistelösningsförfaranden, men det finns också sätt att skydda ditt varumärke samtidigt som du aktivt stärker det.

Oavsett vilket sätt man väljer är det viktigaste att ha en genomtänkt strategi med hjälp av vilken man kan avgöra vilka intrång som ska anses allvarliga och som man därför bör agera mot. Att prioritera blir allt viktigare, särskilt i ljuset av den lansering av hundratals nya toppdomänerna som pågår just nu.
När man identifierat vad man vill agera mot, är nästa steg att fastställa att innehavaren av domännamnet själv inte har en rätt till namnet. När man pratar om domännamn så handlar det inte om vem som har bäst rätt till ett namn, utan det centrala är snarare domännamnsinnehavarens rätt eller avsaknad därav. Det betyder att om innehavaren kan anses ha rätt till namnet, spelar det ur ett domännamnsrättsligt perspektiv, liten, för att inte säga ingen, roll att varumärkeshavaren har en äldre och mer global rätt till namnet.

Att skicka varningsbrev och möjligen sedan ta ärendet vidare till tvist är den ”traditionella” vägen att gå för att agera mot domännamnsintrång. Men, av olika anledningar, är det inte i alla fall den vägen finns tillgänglig eller är den bästa möjligheten. I de fall det är svårt för varumärkeshavaren att ”få bort” den intrångsgörande sidan den traditionella vägen, kan man istället fokusera på att göra sidan mindre synlig och därmed mindre skadlig. Att arbeta med den egna sidans synlighet i sökmotorer kan samtidigt göra att den intrångsgörande sidan blir mer svåråtkomlig för användarna. På så sätt blir arbetet att stärka varumärket, också ett arbete för att skydda det.

För att skydda och bevara värdet i varumärket behöver företag:
• Följa på hur ditt varumärke används av er och andra online
• Ta fram en preventiv strategi för att undvika otillbörlig användning
• Ta fram en strategi för hur ni planerar att agera vid otillåten användning
• Ha en plan för hur ni agerar vid eventuella intrång

/Stina Pilotti