Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

Full fart framåt mot nya industriella revolutioner

Under hösten har IPQ varit med och utformat en forsknings- och innovationsagenda för additiv tillverkning, i folkmun mer känt som 3D-printing. Agendan ska bereda vägen för och möjliggöra utveckling och innovation på området. Målet är att Sverige ska bli världsledande inom tekniken och hjälpa till att göra den tillgänglig för resten av världen.

Additiv tillverkning förändrar sättet vi designar, tillverkar och använder produkter. När tillverkning kan ske ”on demand” kortas produktionsleden ned och både slutkund och konsument kommer att få större inflytande över produktion och utbud. Förändringarna kommer att påverka lagstiftning inom flera rättsområden, inte minst immaterialrätt.

IPQ vill driva utvecklingen av innovativ immaterialrätt. Samarbeten och gemensamma insatser inför den stundande nya industriella revolution ger oss och våra kunder möjlighet att sätta ramarna för hur vi vill att lagstiftningen ska stötta innovationer. Agendan är en första byggsten och vi ser fram emot att var vara med i det fortsatta bygget.

Agendan är framtagen inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. IPQ har deltagit i arbetet tillsammans med ett 50-tal andra företag, lärosäten och institut i Sverige.

Läs mer om projektet på MyNewsdesk  här och ladda ned agendan här.