Framgång genom extern analys

Visste du att det genomsnittliga antalet externa partners som ett företag involverar i deras innovationsarbete är 14 st, där den mest vanligt förekommande partnern är underleverantörer? Företag som genom en extern analys identifierat sin kommersiella omgivning, isolerat sin innovation och som skapat Intellectual Property har större möjlighet att framgångsrikt innovera med hjälp av sin omgivning och nätverk enligt Improve – European Innovation Academy, 2016.

På IPQ definierar vi en extern analys utifrån dina utmaningar. Vi utgår från din värdekedja och de mål företaget förväntas nå. Vanliga frågeställningar är:

  • ”Där finns ett hårt tryck på del X i vår värdekedja på grund av tuff konkurrens/nya aktörer. Detta tvingar oss till att utreda hur vi ska förhålla oss till förändringarna för att hänga med i/leda utvecklingen av vår marknad.”
  • ”Vi vill att vårt bolag ska röra sig framåt i värdekedjan. Alltså komma närmre slutkund där möjlighet till utökad marginal finns och där det största värdet skapas!”
  • ”Vi vill skapa nytt värde och utveckla marknaden. Vi behöver veta var vi kan generera innovationer som genererar konkurrenskraft/prispremium/volympremium”
  • ”Vi har X-antal rättigheter idag men behöver hjälp med vilka innovationer vi ska prioritera för att få ökad konkurrenskraft/prispremium/volympremium”
  • ”Vi ska in på en ny marknad och behöver hjälp med att veta hur vi ska förhålla oss till existerande aktörer, innovationer och IP på den marknaden”

Vi arbetar i nära samarbete med kunder för att på bästa sätt skapa de bästa förutsättningarna för investeringar i rätt IP nu men också i framtiden eller genom att rensa i det ni redan har. Syftet är att skapa det bästa utgångsläget för affärsmässigt rätt beslut. Du kan med en extern analys i ryggen fatta beslut som ökar din lönsamhet och effektivitet.

Erik Oskarsson

Erik Oskarsson. Managementkonsult IPQ

 

Bild: Shutterstock: america365 , Lotta Grönqvist Albinsson