Erbjudande: Workshop – rätten till uppfinningar

För dig som deltog i seminariet Arbetstagaruppfinningar på IPQ den 12 november så kan vi erbjuda en workshop till fast pris.

  • IPQ håller i en cirka 2 timmar lång workshop – där nuläge, möjligheter och alternativa lösningar tas upp och diskuteras.
  • En sammanfattning utarbetas och sänds sedan till er för interna diskussioner och som grund för beslut.

Fastpris för denna workshop inklusive sammanfattning är 20.000 kronor.

Erbjudandet gäller fram till 31 december 2014 och endast för dig som deltog i seminariet.

Kontakta Pia Hogman för mer information.