Erbjudande

Innovationsjuridik handlar inte längre bara om patent- och varumärkesregistreringar, utan om att se företagets Intellectual Property som en del av ett företags helhet. Med IPQs lösning läggs fokus och satsningar på rätt sak i rätt tid. Ett framgångsrikt företag använder Intellectual Property som konkurrensmedel.

Vi erbjuder en helhetslösning som består av tre områden. Specialist Services, Professional Services samt Methods Models & Tools. Tillsammans skapar de konkurrensfördelar för din innovation.