Dialogen är viktig Anna Theander om att jobba på IPQ