Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

Dags för INTA i San Diego!

IPQ och våra juridiska ombud Thomas Randes, Susanne Mellqvist, Joanna Eckeström och Linnea Harnesk kommer att delta på International Trademark Association (INTA) årliga konferens i San Diego 1-6 maj. Konferensen ger en bra möjlighet att träffa existerande och nya kollegor som verkar inom varumärkesrättsliga- såväl som andra immaterialrättsliga discipliner, cirka 10.000 delegater kommer från hela jorden kommer också att delta. Följ vidare uppdateringar från IPQs deltagare under konferensen på IPQ.se