Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

Brexit – Vad händer nu med nya enhetspatentet och den nya patentdomstolen?

Det är ännu högst oklart hur Brexit påverkar arbetet med det nya enhetspatentet och den nya europeiska patentdomstolen. Alla de olika kommittéer som ansvarar för implementeringen jobbar på som tidigare, och den officiella planen är fortfarande att det europeiska patentpaketet ska träda i kraft i början av 2017. Så länge Storbritannien är medlemmar i EU kan dock det europeiska patentpaketet inte träda i kraft förrän Storbritannien har ratificerat domstolsavtalet, och det är med rådande inrikespolitiska kaos i Storbritannien inte sannolikt att detta sker förrän det är klarlagt om Storbritannien verkligen ska lämna EU, och när och hur detta i så fall ska ske. När detta är klarlagt kan antingen Storbritannien ratificera domstolsavtalet, om de ändå väljer att stanna i EU, eller domstolsavtalet förhandlas om, så att Storbritannien inte längre behöver ratificera.

Om Storbritannien lämnar EU måste domstolsavtalet omförhandlas även på andra punkter. Exempelvis står det i Artikel 7(2) att den nya europeiska patentdomstolens centrala avdelning ska ha en sektion i London, och så kan det naturligtvis inte bli om inte Storbritannien deltar. Eftersom avtalet är en kompromiss som innehåller många delar som de olika parterna är missnöjda med finns risken att en omförhandling öppnar för att andra frågor tas upp och det blir svårt att komma överens om ett nytt avtal. Samtidigt har de praktiska förberedelserna kommit väldigt långt, så det finns många som kommer att kämpa hårt för att det europeiska patentpaketet ska bli av, även utan Storbritannien. Det är dock uppenbart att ett enhetspatent som inte inbegriper Storbritannien blir långt mindre intressant för industrin, så projektet har kraftigt skadskjutits av Brexit även om det europeiska patentpaketet ändå slutligen skulle träda i kraft.

Det europeiska patentpaketet kommer alltså inte att träda i kraft i början av 2017, utan blir sannolikt fördröjt i flera år, om det alls blir av.

/Malin Keijser Bergöö