Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

Bortfall av intäkt och risk för hälsan

Black Market Watch och Svenskt Näringsliv publicerade sin rapport ”How leading companies are affected by counterfeiting and IP infringement” 2015. De 30 största bolagen på NASDAQ OMX 30 deltog. Läget har med största sannolikhet inte förändrats sedan dess.

Så vad är då de största konsekvenserna av piratkopiering och intrång enligt rapporten? Företagen svarar att det är primärt bortfall av intäkt, risk för människors hälsa och att kriminella aktiviteter ofta stöds av intäkt från dessa marknader.

Vi på IPQ möter ofta företag som upplever en stor frustration av att de blir kopierade.  De konsekvenser vi ser är att många företag upplever att de inte kan agera kraftfullt med enkla medel mot plagiatören.  Värdet av att ha koll på vilka möjligheter som faktiskt finns att agera och ha en bra kontroll och överblick över sina rättigheter ökar, speciellt som många företag vill in på marknader med aktörer som har en plageringskultur.

/Susanne Mellqvist