Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

Att mota Olle i grind – CHECKOUT är beskrivande

klarna_logo

IPQ har tillsammans med Juridia Bûtzow OY bistått Klarna AB (Klarna) i en tvist i Finland mot Checkout Finland OY (Checkout Finland). Med grund i en registrering av varumärket CHECKOUT hävdade Checkout Finland att Klarnas användning av KLARNA CHECKOUT vid e-handelsköp gjorde intrång i ensamrätten.

Klarna var av uppfattningen att ordet checkout är beskrivande, inte bara i förhållande till Klarnas användning, utan också för de tjänster Checkout Finland registrerat varumärket för, nämligen Internetbaserade tjänster som sammankopplar betalningsplattformar.

Istället för att invänta en potentiell stämning från Checkout Finlands sida avseende påstått intrång valde Klarna att direkt stämma Checkout Finland och begära att den finska registreringen skulle hävas. Checkout Finland svarade med att yrka på förbud för Klarnas användning av ordet checkout då detta av Checkout Finland ansågs göra intrång i den registrerade ensamrätten.

Avgörande för bedömningen var omsättningskretsen för Checkout Finlands tjänster, den finska marknadsdomstolen kom fram till att tjänsten kunde beskrivas som betalningstransaktioner på Internet och att omsättningskretsen var handlare. Vidare konstaterade man att det engelska ordet checkout bl a betyder betalning, kassa och betalning av hotellräkning samt t ex utcheckning från hotell. Domstolen refererade till att ordet frekvent används istället för ordet kassa och som bekräftelse på betalning i webbutiker. Domstolen kom fram till att ordet checkout är en allmän beteckning på betaltjänster och –transaktioner som måste kunna användas fritt av handlare samt att de tjänster Checkout Finlands varumärke var registrerat för var nära relaterade till dessa.

Slutsatsen och domen blev att Checkout Finlands varumärkesregistrering hävdes och att Klarnas användning av ordet checkout alltså inte kunde utgöra intrång. Domen har vunnit laga kraft.

/Pia Hogman, Legal Counsel, LL.M, IPQ