Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

Populärt seminarie Freedom to operate

IPQ FTO seminarie

Tack till kunder och förhoppningsvis blivande kunder som deltog på veckans seminarium på IPQ med temat ”Vad är Freedom To Operate (FTO) och hur får man det?”. Det blev riktigt intressanta (och långa!) diskussioner om frihet att använda egna innovationer, sökstrategier för att avgöra om det är fritt fram, patentintrång och mycket annat. Vi hoppas att ni gick härifrån med användbara råd och nya insikter, det gjorde i vart fall vi!

FTO-seminariet var vårterminens sista seminarium på IPQ. Tidigare under året har vi genomfört seminarier på teman som Sociala medier i ett legalt perspektiv, Att hålla företagshemligheter hemliga, Användargränssnitt som konkurrensfördel och Onlinejuridik. Vi på IPQ är förtjusta i interaktiva seminarier där deltagarna, efter att ha fått en kort inledning på temat från IPQ:s rådgivare, själva för diskussionen i ämnet framåt genom att ställa frågor och dela med sig av sina egna erfarenheter. På så sätt blir seminarierna ingen ren faktainhämtning utan en möjlighet att bredda perspektivet, få konkreta råd och lära av andra företag och branscher. I höst fortsätter vi självklart med seminarier på nya spännande teman där vi tar upp aktuella och viktiga frågor inom innovationsjuridik.