52% av företag analyserar inte affärsvärdet av sin innovation

Mer än hälften av tillfrågade företag i en undersökning genomförd av IMP³rove – European Innovation Management Academy (2016) svarar att de inte analyserar potentiellt affärsvärde av sin innovation innan de lägger upp sin innovationsstrategi. Konsekvensen av att inte utvärdera och analysera det potentiella värdet av innovationen resulterar i bästa fall i ”tur” – att innovationen fyller ett behov som marknaden är villig att betala för. Intellectual Property är ett verktyg som stärker innovationer. Hur? Genom att redan från början ha en plan med hur din innovation ska bli en tillgång i företaget. Integreringen av Intellectual Property-processen är central utifrån ett innovationsperspektiv. Varför? För att om du har koll på vad marknaden värdesätter så kan du investera tid och pengar i rätt läge samt på rätt saker när du skapar nya innovationer. Att endast 48% av tillfrågade företag utvärderar affärsvärdet tycker vi på IPQ är för dåligt. Slutsatsen blir givetvis att det finns en stor potential för alla företag att förbättra sin innovations- och IP Management för att nå bättre resultat, skapa effektivitet och generera intäkt. Med en marknadspositioneringsanalys skapad av våra managementkonsulter får du en bra start. Genom att definiera var ni är nu samt fastställa var ni är påväg, så blir besluten om era innovationer och Intellectual Property tydliga och drivande.

IMP³rove – European Innovation Management Academy är en del i ett  EU-finansierat projekt med syfte att stärka innovation inom medlemsländerna. IMP³rove –erbjuder globala innovation managementutbildningar, metoder och verktyg med fokus på holistisk innovation management.