Vi kan innovationsjuridik och konsulting!

IPQ skapar bra Intellectual Property. Det gör vi genom att erbjuda innovationsjuridik och managementkonsulting. Ett framgångsrikt företag använder Intellectual Property som konkurrensmedel. Vi erbjuder en helhetslösning som består av tre områden i kombination; Professional Services, Specialists Services och Methods, Models & Tools. Alla tre med syfte att skapa förutsättningar för att Intellectual Property ska kunna användas som affärstillgångar. Tillsammans skapar de tre områdena konkurrensfördelar för din innovation. IPQ har under de senaste 10 åren inte bara skapat immateriella rättigheter till sina kunder utan även bidragit till sina kunders utveckling i sina affärer.  Läs mer här.